„Raven 13″ jest symulacją akcji ratunkowej prowadzonej na podwodnej stacji badawczej.
W wyniku podwodnego trzęsienia ziemi cała stacja jest zagrożona. Los uwięzionych pod wodą ludzi zależy od umiejętności zespołu ratowników – ich zdolności do planowania, komunikacji i skutecznego działania.

Symulacja „Raven 13″ odbywa się jednocześnie w przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni wirtualnej.
Uczestnicy poruszają się fizycznie po sali, żeby dotrzeć do różnych części wirtualnej mapy.
Każdy z uczestników podejmuje decyzje za pośrednictwem aplikacji w telefonie (lub tablecie).
Duża (formatu A2) papierowa mapa i materiały kreatywne pomagają zespołowi wymieniać informacje i organizować wspólną pracę. W czasie omówienia przebiegu symulacji prowadzący wykorzystuje moduł analityczny symulacji. Moduł analityczny zawiera wykresy do analizy porównawczej podstawowych wskaźników wydajności zespołu.

Warsztat z symulacją „Raven 13″ może być wykorzystany do ćwiczenia szerokiego spektrum umiejętności. Symulacja jest narzędziem uniwersalnym. O sposobie wykorzystania decyduje prowadzący, odpowiednio moderując przebieg warsztatu.

Symulacja „Raven 13″ jest doświadczeniem kooperacyjnym, nastawionym na integrację grupy i ćwiczenie współdziałania. Główne obszary zastosowania, to:
nowoczesne metody zarządzania zespołem (Agile, Scrum, samoorganizacja, budowa zaangażowania, otwartość);
przywództwo (przywództwo sytuacyjne, zarządzanie talentami, budowa kompetencji zespołu, zarządzanie pracą podwładnych);
komunikacja (planowanie komunikacji, stawianie celów, monitorowanie, rozwiązywanie problemów, informacja zwrotna);
planowanie (praca ze strategią, metoda SWOT-GO, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji).

Warsztat z symulacją „Raven 13″ jest przeznaczony dla grup/zespołów 5-100 osób.
Pełne pojedyncze szkolenie w formie warsztatu symulacyjnego trwa 3 godziny.

Warsztaty oparte na symulacji „Raven 13″ można i warto powtarzać wielokrotnie dla tego samego zespołu. Symulacja „Raven 13″ ma stosunkowo proste zasady i stanowi duże wyzwanie nawet dla doświadczonych zespołów. Uzyskany wynik zależy od umiejętności zespołu. Na każdym kolejnym warsztacie zespół ćwiczy posiadane umiejętności i odkrywa nowe poziomy potrzebnych kompetencji.

Warsztat to 80% praktyki oraz 20% omówienia pojawiających się zjawisk. Pracujemy zgodnie z cyklem Kolba. Uczestnicy szybko poznają zasady i spotykają się z wyzwaniami. Po doświadczeniu mają czas na przemyślenie skuteczności swojego działania i wprowadzenie korekty.

Przyjęta metafora ratowania ludzi i forma symulacji daje bardzo duże zaangażowanie i zintensyfikowanie procesu uczenia się. Uczestnicy są w czasie warsztatu bardzo samodzielni. Prowadzący występuje w roli przyjaciela grupy i mentora. Nazywa problemy i podpowiada rozwiązania, które uczestnicy mogą (ale nie muszą) wykorzystać.

Uczestnicy symulacji, metodą prób i błędów dochodzą do nowych, skutecznych umiejętności. Zadaniem prowadzącego jest facylitacja tego procesu. Skupiamy się na praktyce i ćwiczeniu umiejętności. Odnosimy zjawiska do rzeczywistości.

Co mówią uczestnicy

Dużo chodzenia i interakcji – „chciało mi się ruszyć na warsztacie z krzesła :)”
Z ankiety po warsztatach
Gra ciekawa. Widzę ją jako dobre ćwiczenie do budowania relacji w zespole [...] ćwiczenia optymalnych metod komunikacji zespołowej oraz zasad podejmowania [wspólnej] decyzji.
Z ankiety po warsztatach
(Dobre ćwiczenie dla niedoświadczonych osób) w zakresie poszukiwania optymalnej roli i charakteru pracy [dla siebie], a dla oświadczonych – w zakresie jasności komunikatów przekazywanych pozostałym osobom (szczególnie dla liderów zespołów).
Z ankiety po warsztatach
Nasza grupa doświadczyła niezamierzonego zamieszania na skutek połączenia dwóch zespołów. Wymusiło to przebudowanie relacji wewnętrznych, „walkę o władzę”, przyjęcie nowych procedur [...], adaptację, trening i przejście do optymalnego działania.
Z ankiety po warsztatach
Początkowo chaos [...] a następnie mocne przyspieszenie aż do osiągnięcia drugiego wyniku w grze. Dodatkowe kilka minut gry i bardziej precyzyjne postawienie celów [...] a mielibyśmy wynik najlepszy.
Z ankiety po warsztatach
Powodem [sukcesu] było oczywiście to, że [...] mieliśmy samodzielnych ludzi.
Natomiast ćwiczenie dobre.
Z ankiety po warsztatach
Warsztat [dla 54 osób] został oceniony bardzo wysoko:
Przydatność zdobytej wiedzy – 4,24/5
Atmosfera/organizacja – 4,91/5
Spełnienie oczekiwań – 0,92
Wskaźnik NPS – 93,94 – Drugi najlepszy wynik w historii
Paweł Stachurski, Agile Wrocław

Jeśli masz pytania – napisz lub zadzwoń. Możemy zorganizować wspólnie warsztat pokazowy.
raven13@abcportal.eu
+48 600 216 716